Vi er specialister i tagpap

Vores kerne kompentence er tagdækning af højeste kvalitet.

TAGPAP

Valg af tagpap / tagmembran på et nyt tag, afhænger af hvilket slags tag man vil have lavet.

IsoVer Isolering

ISOVER -Tagunderlagskiler med fald 1:40.Anvendes til udvendig tagisolering i forbindelsemed faldopbygning på flade tage

JEVITH

Til mekanisk fastgørelse at tagpap/tagmembraner og isolering, har vi valgt at bruge jevith